Skip to content
Pokaż menu

Nowy sprzęt dla Przystani Twórczej

Przystani Twórczej – Cieplickiemu Centrum Kultury udało się pozyskać środki na zakup nowego sprzętu nagłaśniającego, który jest niezbędny do dalszego prężnego rozwoju.

Ośrodek realizuje obecnie projekt pn. „I wszystko gra – zakup sprzętu nagłośnieniowego do nowej siedziby”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury, priorytet : Infrastruktura domów kultury.

 Łączna wartość projektu wynosi 108 000,00 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało projekt w wysokości 78 tys. złotych, natomiast Miasto Jelenia Góra wyłożyło na ten cel 30 tys. złotych.

W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt nagłaśniający, umożliwiający pełniejszą realizację działań statutowych palcówki. Dzięki projektowi Przystań Twórcza dysponuje obecnie nowoczesną konsolą cyfrową firmy Yamaha, systemem aktywnych kolumn głośnikowych, profesjonalnymi mikrofonami, statywami itp.

 Zakup sprzętu pozwolił już na zorganizowanie bezpłatnych, profesjonalnych warsztatów tańca klasycznego, w których wzięła udział młodzież z różnych środowisk i grup społecznych. Zakupiony sprzęt podniósł również atrakcyjność imprezy organizowanej z okazji Dni Seniora w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”.

Profesjonalny sprzęt, który zasilił zaplecze instytucji, umożliwił także przeprowadzenie prób oraz zaprezentowanie się przed szerszą publicznością artystów, którzy zgłosili się do nas w trakcie trzyletniej praktyki i do tej pory nie mieli możliwości poszerzania swoich horyzontów.

Dzięki niemu ośrodek kultury będzie mógł podnieść jakość organizowanych wydarzeń i poszerzyć ich wachlarz.

Reasumując zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego w znaczący sposób wpłynął na funkcjonowanie Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury, wzbogacił ofertę działalności statutowej ośrodka oraz obniżył koszty realizacji poszczególnych działań.

 
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus