Skip to content
Pokaż menu

Sesja Rady Miejskiej już jutro

Jutro (18.02) odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do śledzenia obrad na żywo od godziny 9.00

 

PORZĄDEK OBRAD LII Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracymiędzy sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdówna parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu. Druk 403/2014.
6. Projekt uchwały w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Jeleniej Góry oraz opracowanie programu sporządzania planów. Druk nr 392/2014.
7. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. Druk 396/2014.
8. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze oraz przekształcenia technikum uzupełniają cego dla dorosłych w liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Druk 397/2014.
9. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze. Druk 398/2014.
10. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji technikum uzupełniającego dla młodzieży w Zespole Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Druk 399/2014.
11. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie przekształcenia technikum uzupełniającego dla młodzieży w liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze. Druk 400/2014.
12. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji liceum profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół Ekonomiczno- Turystycznych w Jeleniej Górze. Druk 401/2014.
13. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji uzupełniającego liceumogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze. Druk 402/2014.
14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Jeleniej Górze. Druk 404/2014.
15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Jeleniej Górze. Druk 405/2014.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy odcinka ulicy będącej drogą gminną w Jeleniej Górze. Druk 406/2014.
17. Sprawy różne:
a/ wyrażenie zgody na używanie Herbu Miasta Jeleniej Góry przez ,,TBS” Kamienna Góra.
18. Interpelacje, zapytania i wnioski.
19. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus