Skip to content
Pokaż menu

Stankiewicz i Pawlak w mieście i regionie

W dniu 16.02.2016 odbyło się spotkanie jeleniogórskiego koła Nowoczesnej Ryszarda Petru. Było to pierwsze spotkanie od powiększenia grona członków do 21 osób. Na spotkaniu Grzegorz Stankiewicz przewodniczący koła jeleniogórskiego, członek dolnośląskiego zarządu Nowoczesnej poinformował o działaniach partii w regionie i kraju. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie członkom partii i zgłosił wniosek o wybór nowego przewodniczącego kola w Jeleniej Górze. Jest to zgodne z wcześniejszymi deklaracjami zgodnie z którymi jeleniogórski lider N zadeklarował, że po przyjęciu większej ilości członków partii w stolicy Karkonoszy zajmie się budową struktur w regionie, a pracę w naszym mieście przekaże lokalnym działaczom. Grzegorz Stankiewicz planuje również aktywizacją dolnośląskich przedsiębiorców, tak aby bardziej zaangażowali się regionalną politykę. Stwierdził, iż brakuje grupy doświadczonych fachowców z różnych branż, którzy mogliby wspomóc swoją wiedzą lokalnych samorządowców.

Grzegorz Stankiewicz na nowego przewodniczącego zaproponował Jakuba Pawlaka, jeleniogórskiego radcę prawnego zaangażowanego w Nowoczesnej od samego początku jej istnienia. Jak stwierdził Stankiewicz - "Kandydatura Jakuba Pawlaka to wzmocnienie Nowoczesnej w jej działaniach lokalnych i duże wsparcie organizacyjno-prawne dla organizacji". Propozycja w tajnym głosowaniu została przyjęta. Po wyborach nowy przewodniczący zadeklarował intensywną pracę na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry oraz współpracę ze wszystkimi, którzy chcą zmian standardów życia politycznego w naszym mieście.

Stankiewicz jako członek dolnośląskiego zarządu i Pawlak jako przewodniczący koła zadeklarowali cykliczne spotkania z dziennikarzami, by na bieżąco przekazywać informacje dotyczące działań Nowoczesnej w regionie i w Jeleniej Górze.

W końcowej części spotkania jeleniogórscy działacze Nowoczesnej rozmawiali nt. bieżącej sytuacji w kraju i regionie. Omawiany był również planowany wyjazd do Warszawy 12.03 na demonstrancję w obronie Trybunału Konstytucyjnego.


dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus