Skip to content
Pokaż menu

Tajemnicze ciężarówki w Kamiennej Górze

Pod koniec ubiegłego roku jeden z mieszkańców Kamiennej Góry dotarł do informacji o ukrytych na terenie miasta, w końcowej fazie II Wojny Światowej, ciężarówkach z nieznanym ładunkiem. Taką informację zgłaszający uzyskał od żołnierza Wehrmachtu biorącego udział w ukrywaniu ciężarówek.


Kamiennogórski Urząd Miasta nie zlekceważył doniesienia i postanowił dokładnie zbadać sprawę „Tajemniczych Ciężarówek”. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń od konserwatora zabytków i właściciela terenu późną wiosną wykonano badania terenu za pomocą georadaru. Badanie to pokazało, że we wskazanym miejscu faktycznie występują anomalie (załamanie) gruntu, co wskazywać może na obecność sztolni.


W ten piątek (12 sierpnia) na terenie wskazanym w zgłoszeniu, jako miejsce ukrycia pod koniec II Wojny Światowej ciężarówek z nieznanym ładunkiem, odbędą się prace poszukiwawcze.

Specjalistyczna firma poszukiwawcza wykona odwierty gruntu, przez które wprowadzona zostanie kamera penetracyjna. Ma ona potwierdzić, czy faktycznie pod powierzchnią ziemi znajduje się sztolnia, a jeśli tak, to co skrywa w środku.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus