Skip to content
Pokaż menu

XLVI Sesja Rady Miejskiej na żywo

Zapraszamy na kolejną sesję rady miejskiej.

PORZĄDEK OBRAD
XLVI Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w dniu 19 listopada 2013 r., godz. 9.00, Ratusz
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali  mieszkalnych i użytkowych.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru  Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  nieruchomości położonej na terenie Gminy Jelenia Góra.
7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 338.XXXIII.2012 Rady Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i  bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka  w żłobku miejskim w Jeleniej Górze.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach  szkolnych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób  niepełnosprawnych DOMINO III na lata 2014-2018.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Zakończenie sesji Rady Miejskiej

Transmisja online na stronie www.strimeo.tv

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus