Skip to content
Pokaż menu

XLVII Sesja Rady Miejskiej - transmisja na żywo

W czwartek (05.12) o godzinie 9.00 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy na bezpośrednią relację z obrad rajców.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości i stawki tej opłaty.

6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 2 ,,Dąbrówka” – Placówki Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze i utworzenia Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Dąbrówka” w Jeleniej Górze oraz trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych: Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze "Dąbrówka 1”, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej "Dąbrówka 2”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze "Dąbrówka 3”.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 163.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

10. Interpelacje, zapytania i wnioski.

11. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus