Skip to content
Pokaż menu

Programy

Informacje, Sesja Rady Miasta Karpacza 16 materiałów

 • XLI Sesja Rady Miejskiej Karpacza programy

  XLI Sesja Rady Miejskiej Karpacza

  1/Otwarcie obrad. 2/ Przyjęcie porządku obrad. 3/ Przyjęcie protokołów z: XXXVIII sesji z dnia 28 czerwca 2017 r., XXXIX sesji z dnia 14 lipca 2017 r. i XL sesji z dnia 26 lipca 2017 r. 4 /Informacja o pozyskanych funduszach pozabudżetowych w I połowie 2017 r. oraz o perspektywach dalszych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych. 5/ Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.

  Programy 2017
 • XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Karpacza programy

  XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Karpacza

  1/ Otwarcie obrad. 2/ Wnioski do porządku obrad. 3/ Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24 maja 2017 r. i z dnia 12 czerwca 2017 r. 4/ Uroczyste wręczenie Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 5/ Przedstawienie przez Burmistrza Karpacza sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. 6/ Zapoznanie Rady z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. 7/ Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

  Programy 2017
 • XXXVII Sesja Rady Miejskiej Karpacza programy

  XXXVII Sesja Rady Miejskiej Karpacza

  1. otwarcie obrad; 2. rozpatrzenie projektu uchwały (nr 356/17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz; 3. zamknięcie obrad.

  Programy 2017
 • XXXIV Sesja Rady Miejskiej Karpacza programy

  XXXIV Sesja Rady Miejskiej Karpacza

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXXIV sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 9:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu

  Programy 2017
 • XXVIII sesja Rady Miejskiej Karpacza programy

  XXVIII sesja Rady Miejskiej Karpacza

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXVIII sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godzinie 9:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu.

  Programy 2016
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry programy

  XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. 2. Powołanie sekretarza obrad. 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2019. 4. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

  Programy 2016
 • XXVI Sesja Rady Miejskiej Karpacza programy

  XXVI Sesja Rady Miejskiej Karpacza

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXVI sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

  Programy 2016
 • XXV Sesja Rady Miejskiej Karpacza programy

  XXV Sesja Rady Miejskiej Karpacza

  Przyjęcie uchwały: - w sprawie zaopiniowania projektu „planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze oraz części obszaru specjalnej ochrony siedlisk Karkonosze (kod obszaru PLH 020006), części obszaru specjalnej ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (kod obszaru PLH020044) oraz część obszaru specjalnej ochrony ptaków Karkonosze (kod obszaru PLB02007) pokrywających się z granicami parku” (projekt 199/16).

  Informacje 2016
 • XXIV Sesja Rady Miejskiej Karpacza programy

  XXIV Sesja Rady Miejskiej Karpacza

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXIV sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godzinie 9.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

  Informacje 2016
 • XXIII Sesja Rady Miejskiej Karpacza wideo

  XXIII Sesja Rady Miejskiej Karpacza

  Zapraszamy na bezpośrednią transmisję z obrad karpaczańskich radnych. XXIII sesja rady miasta Karpacza rozpocznie się o godzinie 9:30.

  Informacje 2016