Skip to content
Pokaż menu

Pomogą ofiarom przestępstw w prokuraturze

Ministerstwo Sprawiedliwości , Prokuratura Generalna oraz Komenda Główna Policji w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014  roku organizują na terenie całej Polski przedsięwzięcie pn. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, którego zasadniczym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób, które zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstw. W tym roku dyżury pełnione będą w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

 

 
W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” od 24 lutego do 1 marca w godzinach od 10.00 do 15.00 dyżury w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze  pełnić będą codziennie prokurator, policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, a także  przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jeleniej Górze, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, Stowarzyszenia Pomocy Akson we Wrocławiu.
 
Dyżury te mają charakter interdyscyplinarny i mają na celu udzielenie pomocy ofiarom przestępstw, poinformowanie o przysługujących im prawach, jak również przekazanie informacji o działających w Jeleniej Górze i na terenie powiatu jeleniogórskiego instytucjach pomocowych udzielających pomocy na co dzień.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus