Skip to content
Pokaż menu

Prezydent obniży czynsz. Oświadzenie

Szanowni Państwo,

 
 
w związku z toczącą się, pełną nie zawsze potrzebnych emocji dyskusją nad systemem naliczania i wysokością czynszów za mieszkania komunalne w Jeleniej Górze oświadczam, iż tę sytuację uznaję za nie do zaakceptowania.
 
Nie mogę godzić się z wnoszonymi projektami uchwał, które dewastują cały system naliczeń wprowadzając chaos w zaplanowanych przez nas ulgach. Ich przyjęcie oznaczałoby zawieszenie systematycznych wpłat udziałów Miasta na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Tym samym – zatrzymanie postępu w remontach i zniweczenie wysiłku wspólnot nad poprawą standardów życia.
 
Widzę jednak także potrzebę i możliwości wprowadzenia korekty, która w swoich skutkach spowoduje realną obniżkę czynszów, a z drugiej – nie zburzy systemu, który uwzględnia w swoich zapisach potrzebę pomocy w opłatach czynszowych dla rodzin niezamożnych.
 
Chcąc przerwać niepotrzebne i nietwórcze debaty deklaruję, iż z dniem 1 stycznia 2014 r, zgodnie ze swoimi uprawnieniami obniżę stawkę bazową czynszu z obecnie obowiązującej 8,34 zł o ok. 10%, to znaczy do ok. 7,50 zł, co powinno wpłynąć odczuwalnie na zmniejszenie kwot czynszu naliczonego przy zachowaniu ulg, zapisanych już w systemie opłat.
 
Biorąc jednocześnie pod uwagę, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie tzw. dodatek energetyczny, w kwocie 11 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowe, i rosnący sukcesywnie w relacji do zwiększającej się liczby członków rodziny i wprowadzonej – także od 1 stycznia 2014 r. Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny, będzie to łącznie stanowić o faktycznych, realnych i odczuwalnych ulgach w opłatach bytowych Jeleniogórzan.
 
Przypominam też, że obowiązująca uchwała o możliwości wykupu mieszkań za 1 % ich wartości przez najemców mieszkań komunalnych oznacza w praktyce, że niemała grupa rodzin może tym sposobem wejść w posiadanie mieszkań i uniknąć jakiejkolwiek korekt opłat czynszowych wprowadzanych przepisami samorządu.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus