Skip to content
Pokaż menu

Stanowisko radnych odnośnie podwyżek czynszu

W odpowiedzi na liczne doniesienia prasowe i te kierowane bezpośrednio do nas radnych Rady Miejskiej Jeleniej Góry przez mieszkańców, informuję, że wprowadzony Uchwałą nr 403.XL.2013 nowy program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Jeleniej Góry i przyjęte tam rozwiązania dotyczące zmiany w naliczaniu czynszu, zakładały głównie dostosowanie ich wysokości do możliwości finansowych lokatorów. System ten przede wszystkim miał uwzględniać obniżenie opłat dla osób najsłabiej sytuowanych i zajmujących lokale o najniższym standardzie. Miało docelowo zwiększyć się grono osób, które zaczną regulować opłaty czynszowe i dzięki temu wyeliminują zagrożenie utraty zajmowanego lokalu i wszczęcie w stosunku do nich przez Prezydenta procedury eksmisyjnej.

Merytorycznym autorem w/w. projektu uchwały były służby Prezydenta i dyrekcja ZGKiM. Radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry wprowadzili głównie poprawki i rozwiązania dotyczące poziomu obniżek, zabezpieczenia interesów osób najsłabiej sytuowanych i zwiększenia zasobu socjalnego dostępnego dla Mieszkańców Jeleniej Góry.
W przedstawionej nam wówczas informacji , służby Prezydenta zapewniały nas, że dysponują odpowiednimi symulacjami i danymi, które gwarantują łagodne wprowadzenie sytemu i zabezpieczenie mieszkańców przed negatywnymi skutkami socjalnymi.
Jesteśmy zaskoczeni tak szybkim tempem wprowadzania urealnienia czynszów, przez ustalenie wysokości stawki bazowej Zarządzeniem Nr 0050.1479.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, które dotknęło głównie osoby najuboższe, zajmujące duże zdekapitalizowane lokale i tych mieszkańców, którzy złożyli wniosek o wykup i od wielu miesięcy czekają na zakończenie procesu sprzedaży lokali komunalnych.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych to jedno z podstawowych zadań własnych gminy. Rozumiemy, że z miejskiego zasobu mieszkaniowego korzystają głównie osoby, których nie stać na zapewnienie własnej rodzinie mieszkania z innych źródeł. Wiemy też, że ludzi tych w obecnej sytuacji gospodarczej nie można obarczać wszystkimi kosztami obsługi sytemu.

W związku z powyższym Prezydium Rady Miejskiej Jeleniej Góry zwróci się na najbliższej sesji z wnioskiem do merytorycznych komisji o podjęcie szybkich prac nad zmianą Uchwały nr 403.XL.2013, które wyeliminują te negatywne zjawiska.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Leszek Wrotniewski

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus