Skip to content
Pokaż menu

VIII Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski we Freestyle'u Kajakowym

W najbliższy weekend (21-22 września), przy elektrowni wodnej nad rzeką Bóbr odbędą się VIII Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym. Zawody zostaną rozegrane w formacji stworzonej specjalnie na czas trwania zawodów.
 
Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Zawodnicy zrzeszeni, posiadający licencję PZKaj muszą posiadać aktualne badania lekarskie i kartę pływacką (lub odpowiedni wpis do licencji). Zawodnicy niezrzeszeni zobowiązani są do posiadania zaświadczenia lekarskiego (np. od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych, we Freestyle kajakowym, kartę pływacką (lub poświadczenie umiejętności pływania). Zawodnicy niezrzeszeni, niepełnoletni muszą posiadać zgodę
rodziców, lub prawnych opiekunów na udział w tych zawodach. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy startują na własnym sprzęcie, do startu dopuszczone będą kajaki spełniające wymogi regulaminowe (organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt startujących).
Kontrola sprzętu odbędzie się w dniu 21.09.2013 w miejscu wskazanym przez organizatora.
 
Konkurencje mistrzowskie:
K-1 mężczyźni Senior (1994 i starsi)
K-1 kobiety Senior (1994 i starsze)
K-1 mężczyźni – Junior (1995-1998)
K-1 kobiety – Junior (1995-1998)
K-1 Squirt Mężczyzn(1998 i starsi)
K-1 Squirt Kobiet (1998 i starsze)
C-1 (1998 i starsi)
 
Konkurencje mistrzowskie rozgrywane będą według obowiązującego regulaminu ICF.
 
Imprezy towarzyszące:
W ramach upowszechniania kajakarstwa będą rozgrywane również konkurencje dodatkowe według osobnego regulaminu, który zostanie ogłoszony podczas odprawy technicznej.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
W ramach zawodów prowadzone będą dwie klasyfikacje:
- klasyfikacja zawodów z uwzględnieniem zawodników zagranicznych,
- klasyfikacja Mistrzostw Polski wyłącznie dla zawodników z Polski.
Tytuł Mistrza, Vice-mistrza, Drugiego Vice-mistrza przysługują najwyżej sklasyfikowanym zawodnikom z Polski. Konkurencje objęte programem MP uznaje się za mistrzowską (dającą tytuł Mistrza Polski jeśli startuje w niej co najmniej 4 zawodników (nawet z jednego klubu). Jeżeli nie ma wystarczającej liczby zawodników do przeprowadzenia konkurencji, zawodnikom wolno startować w starszej kategorii wiekowej tej samej płci, a w C1 z K1. Na zawodach prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa zaliczana do MP. Do tej punktacji zaliczane będą wyniki pięciu najlepszych zawodników z danego klubu.
 
Ramowy program zawodów:
Zawody rozgrywane są w ciągu kolejnych 2 dni:
I dzień eliminacje i półfinały we wszystkich konkurencjach. II dzień finały we wszystkich konkurencjach (5-ciu najlepszych zawodników w półfinałach).
 
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłaszanie na obowiązujących formularzach (http://pzkaj.pl/index.php/kalendarz/freestyle.html) z potwierdzeniem opłaty startowej, należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: czaplickifun@gmail.com w terminie do dnia 16.09.2013 (za termin zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do organizatora).
Odprawa techniczna i losowanie kolejności startów odbędą się w miejscu zawodów w dniu
20.09.2013 (piątek) o godzinie 18,00.
 
Opłaty:
Opłatę startową w wysokości 80,00zł (przy starcie danego zawodnika w jednej kategorii), dodatkowe 40,00 zł za start w każdej następnej kategorii od osoby, należy dokonać na konto organizatora:
ING BSK SA Jelenia Góra 41 1050 1751 1000 0023 1691 3702 w terminie do 16.09.2013.
Wysokość kaucji za numery startowe, zostanie podana na odprawie.
Vadium za protest 10-krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie 20-krotna wysokość
diety.
 
Nagrody:
W konkurencjach indywidualnych za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale. Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
 
Różne:
Koszty organizacyjne Mistrzostw Polski pokrywa Organizator i PZKaj. Sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, uczestnicy załatwiają i pokrywają we własnym zakresie. Organizator udostępni nieodpłatnie pole biwakowe – „Przystań Pilchowice” oraz dwa nieodpłatne posiłki w dniach rozgrywania zawodów tj. w sobotę i niedzielę

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus