Skip to content
Pokaż menu

XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r.

Zapraszamy na transmisję na żywo z XIII Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry we wtorek 8 września od godziny 9:30. Poniżej zamieszczamy porządek obrad.


P O R Z Ą D E K  O B R A D

XIII Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 8 września 2015r., godz. 9.00, Ratusz


 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015. Druk 82/2015

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry. Druk 83/2015

 8. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Druk 84/2015

 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, w tym, ponadgimnazjalnych. Druk 75/2015

 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych al. Wojska Polskiego i ul. Sudeckiej na terenie miasta Jeleniej Góry. Druk 76/2015

 11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze oraz zaliczenia tej ulicy do kategorii drogi powiatowej. Druk 77/2015

 12. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Czeczota w Jeleniej Górze oraz w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Jeleniej Góry do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Jeleniej Góry. Druk 78/2015

 13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Jeleniej Góry odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Druk 79/2015

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 285.XXX.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 października 2012r. W sprawie podziału Miasta Jelenia Góra na stałe obwody głosowania. Druk 80/2015

 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023. Druk 81/2015

 16. Sprawy różne:


Rozpatrzenie skargi Pana na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

/szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady /


Rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

/szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady /


 1. Interpelacje, zapytania i wnioski.

 2. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.


dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus