Skip to content
Pokaż menu

XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Projekt uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

  przedszkolnych w szkołach podstawowych. Druk nr 233/2017.

 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas

  pierwszych publicznych szkół podstawowych. Druk nr 237/2017.

 5. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do

  placówek wychowania pozaszkolnego. Druk nr 235/2017.

 6. Projekt uchwały w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do burs

  szkolnych. Druk nr 236/2017.

 7. Projekt uchwały w sprawie określenia na 2017 rok zadań, na które przeznacza się

  środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druk nr

  234/2017.

 8. Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Druk nr 238/2017.

 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry na 2017 rok”. Druk nr 232/2017.

 10. Delegowanie radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego.

             11. Zakończenie sesji Rady Miejskiej.


dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus