Skip to content
Pokaż menu

XLIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry


 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017. Druk nr 272.2017

 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla

  Miasta Jelenia Góra. Druk nr 273.2017

 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.

  Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta

  Jelenia Góra - zadanie I. Druk nr 274.2017

 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.

  Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie

  Uzdrowiska Cieplice - zadanie I. Druk nr 275.2017

 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 181.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia

  28 grudnia 2011r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki

  budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku. Druk nr 267.2017

 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań, na realizację których poniesiono

  wydatki w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Druk nr 268.2017

 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra w ramach programu priorytetowego pn.:

  „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Druk nr 269.2017

 13. Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w

  spółkach prawa handlowego. Druk nr 270.2017

 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnic

  Druk nr 271.2017

 15. Rozpatrzenie wniosków o nagrody i honorowe tytuły przyznawane przez Radę Miejską

  Jeleniej Góry. Szczegóły w załączonym zestawieniu.

 16. Interpelacje, zapytania i wnioski.

 17. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.


dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus