Skip to content
Pokaż menu

XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017. Druk nr 329.2017

 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla

  Miasta Jelenia Góra. Druk nr 330.2017

 8. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 288.2017

 9. Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej. Druk nr 289.2017

 10. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu

  Miasta Jelenia Góra instrumentem płatniczym. Druk nr 291.2017

 11. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i

  deklaracji podatkowych. Druk nr 290.2017

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na

2018 rok”. Druk nr 292.2017

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu Mieszkanie Plus.

  Druk nr 320.2017

 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Druk nr 327.2017

15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów sąsiadujących z gminą Stara Kamienica, położonych w rejonie

Trasy Czeskiej i ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze. Druk nr 293.2017
16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie cmentarza pomiędzy ulicami

Sudecką a A. Mickiewicza w Jeleniej Górze. Druk nr 294.217
17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej i Lubańskiej w

Jeleniej Górze. Druk nr 295.2017
18.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-

gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”. Druk nr 328.2017

 1. Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze oraz Muzeum

  Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze. Druk nr 325.2017

 2. Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze oraz

  Przystani Twórczej – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze. Druk nr 324.2017

 3. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i Edukacji

  Regionalnej „Książnica Karkonoska”. Druk nr 323.2017

 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych

  lokali mieszkalnych i użytkowych. Druk nr 326.2017

23.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia cennika opłat za miejsca cmentarne na

cmentarzach komunalnych w Jeleniej Górze. Druk nr 322.2017
24.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z cmentarzy

komunalnych na terenie Jeleniej Góry”. Druk nr 321.2017

 1. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zmiany granic Karkonoskiego Parku Narodowego.

  Druk nr 286/2017

 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jelenia Góra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku. Druk nr 287/2017

27.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Obrońców Poczty Polskiej w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze w Branżową Szkołę. I Stopnia im. Obrońców Poczty Polskiej w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze. Druk nr 296.2017

 1. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze w Szkołę Policealną dla Młodzieży w Zespole Szkół Ekonomiczno- Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Druk nr 297.2017

 2. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Druk nr 298.2017

 3. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Szkołę Policealną dla Młodzieży w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Druk nr 299.2017

 4. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze w Szkołę Policealną dla Młodzieży w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Druk nr 300.2017

32.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Druk nr 301.2017

33.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze. Druk nr 302.2017

34.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Druk nr 303.2017

35.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze. Druk nr 304.2017

36. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Druk nr 305.2017

37. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze. Druk nr 306.2017

38. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze. Druk nr 307.2017

39. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Jeleniej Górze. Druk nr 308.2017

40. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze. Druk nr 309.2017

41. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze. Druk nr 310.2017

42. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze. Druk nr 311.2017

43. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jeleniej Górze. Druk nr 312.2017

44. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze. Druk nr 313.2017

45. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze. Druk nr 314.2017

46. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 w Jeleniej Górze. Druk nr 315.2017

47. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze. Druk nr 316.2017

48. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jeleniej Górze. Druk nr 317.2017

49. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze. Druk nr 318.2017

50. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jeleniej Górze. Druk nr 319.2017

 1. Sprawy różne:
  a) wyznaczenie przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra.
  b) rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry BRM.1510.5.2017 (szczegółowa dokumentacja do wglądu w biurze rady miejskiej).

 2. Interpelacje, zapytania i wnioski.

 3. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.


dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus