Skip to content
Pokaż menu

XLVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry


1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018.
4.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
4.2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4.3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
4.4. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji właściwej do spraw budżetu i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
4.5. dyskusja oraz zgłaszanie wniosków,
4.6. głosowanie zgłoszonych autopoprawek Prezydenta Miasta oraz zgłoszonych wniosków,
4.7. głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.
5. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus