Skip to content
Pokaż menu

XXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry na żywo

We wtorek (19.04) o godzinie 9:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Zapraszamy na bezpośrednią relację z obrad.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.


2. Powołanie sekretarza obrad.


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.


5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej ,,Uzdrowisko Cieplice”.


6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok. Druk 152/2015


7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta

Jeleniej Góry. Druk 151 /2015


8. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim "Dom

Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze. Druk 146/2016


9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o podwyższeniu kapitału zakładowego

Term Cieplickich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze Druk

154/2016


10. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół

publicznych, publicznych przedszkoli i innych publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Druk 147/2016

11. Projekt uchwały w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do burs szkolnych Druk 150/2016


12. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania pozaszkolnego Druk 149/2016

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu. Druk 155/2016

14. Projekt uchwały w sprawie określenia na 2016 rok zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druk 153/2016


15. Sprawy różne:
1/ rozpatrzenie skargi Pani
Barbary Pasierb na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. /szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady/.
2/ rozpatrzenie skargi Pana
Michała Jelukowa na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. /szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady/.


16. Interpelacje, zapytania i wnioski.


17. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. 


dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus