Skip to content
Pokaż menu

XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry na żywo

Zapraszamy na bezpośrednią relację z XXVIII Sesji Rady Miejskiej. Planowane rozpoczęcie obrad dziś (16.05) o godzinie 14:00.PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i
płacy radnemu Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016. Druk
156/2016.
7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -
,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Jeleniej Górze z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Jeleniej Góry. Druk 157/2016.
8. Sprawy różne:
1/ Informacja o stanie zaawansowania prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023
2/ Wydanie opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne w lokalu położonym w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 61.
3/ Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w sprawie wystąpienia adwokata Jana Kiliszkowskiego. /szczegółowa dokumentacja do wglądu w Biurze Rady/. - Projekt uchwały w załączeniu.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus