Skip to content
Pokaż menu

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry


1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Druk nr 219/2017
6. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Druk nr 220/2017
7. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Druk nr 221/2017
8. Sprawy różne: 1) przedłożenie sprawozdań komisji stałych z działalności w roku 2016 oraz planów pracy na 2017 r. ( do protokołu ); 2) wytypowanie przedstawiciela Rady Miejskiej na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus