Skip to content
Pokaż menu

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Karpacza1/ Otwarcie obrad.
2/ Wnioski do porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24 maja 2017 r. i  z dnia 12 czerwca 2017 r.
4/ Uroczyste  wręczenie Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
5/ Przedstawienie przez Burmistrza Karpacza sprawozdania finansowego za 2016 rok
i  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
6/ Zapoznanie Rady z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
7/ Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
8/ Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz w sprawie absolutorium wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji.
9/ Dyskusja.
10/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok  (projekt nr 354/17).
11/ Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium  (projekt nr 355/17).
12/ Informacja o planowanych działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, mieszkańców oraz turystów w okresie wakacyjnym.
13/ Sprawozdanie Burmistrza Karpacza z działalności międzysesyjnej.
14/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15/ Interpelacje i zapytania.
16/ Projekty uchwał.

·         340/16 projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Karpacz na okres dłuższy niż trzy lata.

·         341/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         342/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         343/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         344/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         345/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         346/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         347/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         348/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         349/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         350/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         351/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         352/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         353/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest garaż, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         357/17 projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza.

·         358/17 projekt uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Karpacz na 2017 rok.

·         359/17 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania polegającego na zakupie oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno – rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

·         360/17 projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Honorowego Obywatelstwa Gminy Karpacz.

17/  Sprawy różne.
182017-06-28T07:30:00.000Z
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus