Skip to content
Pokaż menu

Asystent podatnika

Od 1 września mikroprzędsiębiorca, na starcie działalność gospodarczej, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika. Nowe stanowiska pojawią się pilotażowo 
w 50 urzędach skarbowych uruchamiających centra obsługi, 
a od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich urzędach.

Instytucję asystenta podatnika wprowadza ustawa o Administracji Podatkowej. Jest to jedno z narzędzi Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego głównym celem jest wzmocnienie usługowej roli Administracji Podatkowej i wsparcie podatników w ich indywidualnych sprawach.

Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta, obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach oraz przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego

Asystentów podatnika wyznaczy naczelnik urzędu skarbowego w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca.

Asystent podatnika będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej. Ta forma pomocy przedsiębiorcy, w jeleniogórskim urzędzie skarbowym zostanie wprowadzona za niecałe trzy miesiące

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus