Skip to content
Pokaż menu

Biblia jeleniogórska

Wydrukowano ich 5 tysięcy. Dziś wiadomo o jednym zachowanym egzemplarzu, który dotrwał do naszych czasów w Archiwum Państwowym w Jeleniej Grze. Mowa o tzw. „biblii jeleniogórskiej” - zamówieniu króla Prus, które miało trafić do szkół i kościołów.

Biblia była darem króla Prus, który na początku XIX wieku, za namową zamieszkałej w podjeleniogórskim Bukowcu hrabiny Fryderyki von Reden, postanowił przekazać ją do każdej szkoły i kościoła na terenie królestwa, tak by wszędzie dysponowano takim samym wydaniem.

Biblia jest przekładem przygotowanym przez Marcina Lutra, jest też zaopatrzona we wstęp ówczesnego jeleniogórskiego proboszcza. Dość niezwykłe jest to, że jej druk zlecono właśnie w stolicy Karkonoszy a nie w żadnym innym pruskim mieście. Obydwa nakłady można dziś określić mianem budżetowych. Zostały wyposażone w tekturową oprawę, a część z nich była rozsyłana jako wersja bez oprawy.

Jest to jedyny znany egzemplarz, który zachował się w Polsce.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus