Skip to content
Pokaż menu

Co z absolutorium dla starosty

Na dzisiejszej sesji rady powiatu radni głosowali nad absolutorium dla starosty Anny Konieczyńskiej. Wyniki głosowania były dość zaskakujące.

Nie ma spokoju w powiecie jeleniogórskim. Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego głosowano nad udzieleniem absolutorium zarządowi i staroście Annie Konieczyńskiej. I choć w grudniu ubiegłego roku i na początku tego podejmowano kroki zmierzające do odwołania starosty nie przyniosły one zmian. Komisja rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium staroście. Pozytywna opinia RIO miała być kolejnym atutem.

Nie podjęto stosownej uchwały ponieważ podczas głosowania 8 radnych było za przyznaniem absolutorium, 4 przeciw i aż 6 wstrzymało się od głosu. Byli to przedstawiciele PSL-u i Razem dla Regionu. To ciekawe, bo tuz przed głosowaniem wicestarosta Paweł Kwiatkowski zapowiedział, ze nie będą na silę blokować opinii dla starosty, ponieważ należy działać ponad podziałami i na rzecz regionu.

Radni mają 14 dni na złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji, na której podejmą kolejną próbę odwołania starosty Anny Konieczyńskiej.  

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus