Skip to content
Pokaż menu

III Sesja Rady Miejskiej na żywo

 

Najlepsi saneczkarze z Klubu Sportowego "Śnieżka" w Karpaczu odebrali podziękowania z rąk burmistrza. Artur Gędzius i Jakub Kowalewski trenują saneczkarstwo w Karpaczu od kilkunastu lat. Na koncie mają wiele sukcesów. 
w dniu 18 grudnia 2014r., godz. 900 Ratusz

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

  2. Powołanie sekretarza obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.

  4. Ślubowanie Radnych.

  5. Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Przerwa w obradach - zaopiniowanie projektów uchwał.

  1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej wykonujących czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej.

  2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej.

  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia na 2014 rok zadań, na

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry. 11. Projekt uchwały w sprawie wydatków, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku

budżetowego.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. 

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus