Skip to content
Pokaż menu

Luka w przepisach - nie stracisz prawa jazdy za prędkość

Przekroczyłeś prędkość o 50 km/h? Niekoniecznie stracisz prawo jazdy. Kierowca, który podczas policyjnej kontroli nie okaże dokumentu, zachowa uprawnienia do kierowania pojazdami.

Do tej pory w takim przypadku policja informowała starostwa lub urzędy miast w celu wysłania pisma nakazującego oddanie dokumentu na okres 3 miesięcy. Jednak takie działania samorządów okazały się nie mieć podstawy prawnej. Potwierdza to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jeśli więc policjant nie zatrzyma prawa jazdy, urzędnicy nie maja prawa żądać zwrotu takiego dokumentu. Choć przepisy jasno mówią o braku podstaw prawnych do zatrzymania uprawnień, policja wciąż wysyła pisma z takim wnioskiem do starostw i urzędów miasta.

Lukę w prawie wykorzystuje więc coraz więcej osób a statystyki dotyczące łamania przepisów ruchu drogowego są zatrważające.

Zdania na temat czasowego odbierania uprawnień kierowcom, wśród samych zainteresowanych są mocno podzielone.

Trzeba jednak pamietać, że policja ma prawo do kontroli osobistej osoby kierującej pojazdem. Jeżeli kierowca deklarował wcześniej, że uprawnień przy sobie nie ma, a dokument zostanie znaleziony przez funkcjonariuszy, to oprócz utraty prawa jazdy, policja kieruje wniosek do sądu o ukaranie za nieokazanie dokumentów.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus