Skip to content
Pokaż menu

Magiczne Miejsca - Jaskinia Północna Duża

Jaskinia Północna Duża została odkryta w 1924 r. w wyniku prac wydobywczych odstrzelono wtedy sztuczny otwór i dostano się do wnętrza jaskini. Trzeba wiedzieć, że tradycje wydobywcze i kopalniane w masywie góry Połom trwają już od kilkuset lat. Natomiast początki eksploracji i naukowych badan jaskiń przypadają na koniec XIX wieku i są związane ze znaleziskami kości zwierząt z okresu plejstocenu i holocenu oraz ze znaleziskami pobytu człowieka w jaskiniach Połomu. Badania i publikacja G. Guricha oraz odkrycia F.Romera, A. Langenhana, M.Hellmicha i Lothar Zotza przygotowały grunt pod rozsławienie Jaskiń Połomu. Historycznych odkryć dokonywano w obiektach już dziś nieistniejących tj.: Jaskini Południowej (Kitzelkirche, Kitzelloch) i Jaskini Obok Wschodniej, w której w 1926 roku podczas prac zapadł się strop. - W Jaskini Obok Wschodniej znaleziono dużą ilość kości zwierząt plejstoceńskich, a przede wszystkim kości niedźwiedzia jaskiniowego, oraz liczne wyroby krzemienne, wskazujące na najwcześniejszy na terenie Sudetów udokumentowany pobyt człowieka.

Realizacja - Sudeckie Horyzonty
Jan Wieczorek
Ryszard Fiedorowicz

Zapraszamy na stronę www.sudeckiehoryzonty.com.pl

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus