Skip to content
Pokaż menu

Nie będzie Kolei Doliny Bobru z Jeleniej Góry do Lwówka Ślaskiego?

Czy 2014 rok będzie ostatnim rokiem funkcjonowania Kolei Doliny Bobru z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego? Taki scenariusz jest jak najbardziej realny. Zarządca infrastruktury - PKP PLK S.A w grudniu tego roku zaplanował obniżenie prędkości pociągów z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego co niemal na pewno spowoduje zaprzestanie przewozów realizowanych przez przewoźnika pasażerskiego. Chodź do gróźb kolei przez ostatnie lata się przyzwyczailiśmy, to jednak podobnie jak przed rokiem- widmo likwidacji połączeń kolejowych na trasie jest bardzo realne a w tym roku niemalże pewne.

Przypomnijmy. O ile w latach wcześniejszych z zamiarem zawieszenia połączeń na trasie nosili się to przewoźnicy bądź organizator przewozów to od dwóch lat Kolej Doliny Bobru znalazła się pod lupą Zarządcy Infrastruktury.

W lutym 2013 roku linia kolejowa z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i dalej do Zebrzydowej znalazła się na liście PLK linii przeznaczonych do wyłączenia z eksploatacji. Po protestach płynących ze strony samorządu, lokalnej społeczności udało się uchronić Kolej Doliny Bobru przed likwidacją.

Dziś widmo likwidacji połączeń kolejowych znów zagląda nam w oczy bo w Regulaminie Przydzielania Tras Pociągów na rok 2014/2015 jest informacja Zarządcy Infrastruktury kolejowej PKP PLK o obniżeniu i tak niskich parametrów szlakowych między Jelenią Górą a Lwówkiem Śl. z 30 do 20 km/h!

W praktyce oznacza to likwidację przewozów pasażerskich od grudnia 2014 r. ponieważ prowadzenie komunikacji pasażerskiej między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim przy prędkości 20 km/h straci sens. Odcinek 33 kilometrów szynobus pokonywałby w czasie 1 godziny 40 minut. Wiadomo, że przy takich parametrach prowadzenie pasażerskiej komunikacji kolejowej jest pozbawione logiki.

Wyciąg regulaminu przydzielania tras pociągów 2014/2015 - Parametry dla autobusów szynowych


Nasza redakcja wystosowała pismo do Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu z zapytaniem dotyczącym linii kolejowej nr 283 na odcinku Jelenia Góra - Lwówek Śląski o treści:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi informacji dotyczącej obniżenia od grudnia 2014 r. parametrów szlakowych dla autobusów szynowych na odcinku Jelenia Góra - Lwówek Śląski z 30 km/h do 20 km /h. Informacja taka znalazła się w Nowym Regulaminie Przydzielania Trasa pociągów na okres 2014/2015. Osobiście (...) wiem, że kolejne obniżenie prędkości pociągów spowoduje zawieszenie przewozów świadczonych przez przewoźnika na tej trasie. Przyczyni się to do marginalizacji powiatu lwóweckiego, który zostanie odcięty od pasażerskiej siatki połączeń kolejowych. Co przy niskiej częstotliwości kursujących autobusów PKS może mieć istotny wpływ na jakość komunikacyjnej przepustowości regionu.

W roku ubiegłym propozycja wyłączenia z eksploatacji linii 283 spotkała się z sprzeciwem nie tylko lokalnych władz ale również lokalnej społeczności dla której nie rzadko pociąg stanowi jedyną formę publicznej komunikacji. Proszę zatem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania::

- Jakie są szanse na uchronienie odcinka Jelenia Góra - Lwówek Śląski przed obniżeniem parametrów pociągowych dla szynobusów.

- Dlaczego decydenci z kolei przez okres 4 lat (od roku 2010 OBNIŻENIE PARAMETRÓW DLA SZYNOBUSÓW Z 50 DO 30 km/h) nie poczynili nic co uchronić by mogło Kolej Doliny Bobru przed kolejnym obniżeniem parametrów pociągowych dla szynobusów na tej linii.

- Po co PLK planuje prace remontowe: wiat peronowych w Lwówku Śląskim, mostów szlakowych skoro nie będą one służyły lokalnej społeczności.

Pismo jakie dostaliśmy z Dyrekcji PKP PLK Zakład Linii Kolejowej w Wałbrzychu nie dało odpowiedzi na żadne z zadanych pytań. W zdawkowej odpowiedzi przedstawiciela PKP PLK IZ Wałbrzych wynika, że linia nie jest likwidowana i istnieje możliwość zamawiania tras w roku 2015 na tej trasie. Obniżenie parametrów szlakowych wynika zaś ze złego stanu infrastruktury. Na inne pytania dotyczące możliwości uchronienia Kolei Doliny Bobru przed obniżeniem prędkości szlakowej oraz na pytanie dotyczące zabezpieczenia trasy przez PKP PLK przed dalszą degradacją w latach wcześniejszych odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Pismo PKP PLK


Nieciekawie więc maluje się przyszłość jednej z najpiękniejszych linii kolejowych Polski. Pismo wysłane przez naszą redakcję do siedziby Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu zostało również wysłane do wiadomości: Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (organizator przewozów), Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Urzędu Miasta i Gminy Lwówek Śląski, Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz Urzędu Gminy Jeżów Sudecki. Dotychczas zainteresowanie problemem wykazał tylko Urząd Transportu Kolejowego. Wiadomość ze strony lokalnych magistratów i organizatora przewozów w Województwie Dolnośląskim pozostaje do dziś bez odpowiedzi.

autor: Andrzej, marczow.bnx.pl

źródło: lwowecki.info

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus