Skip to content
Pokaż menu

Piechowice nie będą gminą miejsko-wiejską

Piechowice chciały przekształcić się z miasta w gminę miejsko-wiejską. Spowodowane było to między innymi łatwiejszym dostępem do środków unijnych jak i i zwiększeniem subwencji oświatowej. W planach miały powstać trzy sołectwa i część miejska. Do tego jednak nie dojdzie.

Minister Administracji i Cyfryzacji nie przychylił się do wniosku burmistrza Piechowic. Argumentował to m.in. niewłaściwie przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. Radny Jarosław Bieniek podkreśla, że zmiana statusu gminy nie przyniosłaby niczego dobrego i proponuje inne rozwiązanie.

Mieszkańcy nie chcą zmian, które według nich nie byłyby dobre i przyniosłyby wydatki związane z wymianą dokumentów.

Do tej pory Piechowice nie pozyskały zbyt wielu dotacji z unii. Zrealizowano jedynie projekt rewitalizacji sześciu budynków na kwotę około miliona złotych.Witold Rudolf, burmistrz Piechowic choć ma wiele zastrzeżeń co do decyzji ministra nie składa broni. Decyzja ministra ogranicza Piechowicom możliwość pozyskiwania środków z funduszy unijnych na lata 2016-2020.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus