Skip to content
Pokaż menu

Piechowice pracują nad strategią rozwoju

W Piechowicach, rozpoczeły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji. Priorytetem władz jest rozwój turystyki i przedsiębiorczości.

W siedzibie urzędu miasta odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Piechowice, w trakcie którego omawiano plany rozwoju na lata 2016 – 2020. Jednym z priorytetów są plany remontów budynków komunalnych.

Włodarzom Piechowic zależy również na ożywieniu przedsiębiorczości. To chce się osiągnąć innymi środkami niż zwolnienia podatkowe.

Propozycje projektów do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020, należy składać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie BIP w terminie od dnia 09 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus