Skip to content
Pokaż menu

Po chorego karetką do Görlitz?

Czy zespoły karetek z Polski i Niemiec będą mogły swobodnie przekraczać granicę i nieść pomoc chorym po obu stronach Nysy Łużyckiej?

Jeżeli tzw. zasięg operacyjny karetek jeleniogórskiego pogotowia ratunkowego zostałby rozszerzony o Zgorzelec, realną stała by się możliwość wyjazdów polskich zespołów do nagłych przypadków na terenie przygranicznego Görlitz.

Na razie dopracowywane są szczegóły takiego działania. Przede wszystkim w jakich przypadkach i do jakich placówek medycznych kierowane byłyby polskie karetki, które jechałyby do chorego np. w Niemczech lub w Czechach.

Współpraca w tym zakresie, najprawdopodobniej nie zostanie jednak nawiązana w tym roku.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus