Skip to content
Pokaż menu

Sesja Rady Miejskiej na żywo

Zapraszamy na bezpośrednią relację z XL sesji Rady Miejskiej.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracymiędzy sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 336.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra.
6. Projekt uchwały w sprawie Zmiany Uchwały nr 335.XXXIII.2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przezwłaściciela nieruchomości.
7. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jeleniej Góry.
8. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2018.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 179/XXVII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 maja 2008r. w sprawie udzie lania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nie ruchomoś ci.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus