Skip to content
Pokaż menu

Transmisja na żywo z XXIV sesji Rady Miejskiej w Jeleniej Górze


Zapraszamy do oglądania obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.

Poniżej podajemy porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

 5. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Druk 133/2016

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz dokumentów do ich potwierdzenia. Druk 134/2016

 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz dokumentów do ich potwierdzenia. Druk 135/2016

 8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2016 r. Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Jeleniej Górze. Druk 136/2016

 9. Projekt uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Druk 138/2016

 10. Sprawy różne:
  a/ przyjęcie do protokołu sprawozdań z działalności komisji stałych w 2015r.,

 11. Interpelacje, zapytania i wnioski.

 12. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.


dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus