Skip to content
Pokaż menu

Urząd marszałkowski rozdzielił pieniądze na ochronę zabytków

Po raz kolejny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał środki finansowe na ochronę zabytków. Tegoroczna dotacja dla wszystkich beneficjentów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 5 milionów złotych. Niespełna milion trzysta tyś z tej puli otrzyma 38 zabytków subregionu Jeleniogórskiego w większości należących kościołów i związków wyznaniowych.


Wśród zabytków, które otrzymały dotację znalazł się także Zamek Lenno 30 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na zabezpieczenie terenu historycznego wejścia do zamku, który jako jedyny nie został jeszcze zabezpieczony. Warto dodać, że już wkrótce ten najstarszy murowany zamek w Polsce zostanie oddany do użytkowania.


Obecnie gmina przygotowuje się do rozpisania przetargu dla firm i instytucji na rozwój ruchu turystycznego zamku.


dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus