Skip to content
Pokaż menu

W areszcie szkolą ślusarzy

Resocjalizacja przez pracę i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. W Jeleniej Górze osoby odbywające karę więzienia, mogą zdobyć nowy zawód.

W Jeleniogórskim Areszcie Śledczym uczą więźniów w zawodzie ślusarza. Ma to pomóc w znalezieniu pracy po odbyciu kary.

W ramach programu „wiedza, edukacja, rozwój” finansowanego ze środków UE, od 2014 roku więźniowie mogą brać udział w różnego rodzaju kursach zawodowych.

W szkoleniu nie mogą jednak brać udziału wszyscy osadzeni. Warunkiem uczestnictwa jest krótki termin do zakończenia kary lub możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Kurs zakończy się egzaminem, po którym jego uczestnicy otrzymają specjalne certyfikaty poświadczające nabycie umiejętności w zawodzie ślusarza.

Bierze w nim udział 12 więźniów. Tegoroczny kurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że na przyszły rok dyrekcja jeleniogórskiego aresztu zaplanowała już 6 innych.dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus