Skip to content
Pokaż menu

Wracają kontrole graniczne

Od 4 lipca do 2 sierpnia wrócą kontrole graniczne. Ma to związek ze szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży i jest związane z zapobiegnięciem w dostaniu się na teren Polski osób nieporządanych.

Kontrola ma zostać przywrócona na przejściach granicznych z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją i na lotniskach. Należy więc spodziewać się częstszych kontroli dokonywanych przez Straż Graniczną nie tylko na przejściach granicznych ale również w tzw. strefie nadgranicznej.

Kontrola ma być prowadzona w sposób wyrywkowy. Przekraczając granicę od 4 lipca do 2 sierpnia należy mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty.

Kontrole będą prowadzone na wszystkich - wewnątrzunijnych przejściach granicznych, również w górach.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus