Skip to content
Pokaż menu

Wycinka drzew przyczyną problemów wicestarosty


Zawrzało na ostatniej sesji rady powiatu jeleniogórskiego. I nie chodzi tu o udzielenie absolutorium zarządowi a o wniosek starosty Anny Konieczyńskiej o odwołanie swojego zastępcy. Wicestarosta Paweł Kwiatkowski miał przekroczyć swoje uprawnienia i zezwolić na wycinkę 10 drzew w gminie Janowice Wielkie.  

Wicestarosta podkreślał, że w ostatecznej wersji było jasno zapisane co leży po stronie gminy.

W kuluarach mówi się, że działanie starosty jest odwetem za wcześniejszą próbę odwołania jej ze stanowiska przez grupę radnych. Anna Konieczyńska zaprzecza tym spekulacjom ale podkreśla utratę zaufania do zastępcy.

Zapewne sprawa wycinki drzew i odwołania wicestarosty powróci na najbliższej sesji rady powiatu, która prawdopodobnie odbędzie się jeszcze przed wakacjami. 

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus