Skip to content
Pokaż menu

XI Sesja Rady Powiatu na żywo

We wtorek (29.12) odbędzie się sesja Rady Powiatu. Radni będą debatować nad zmianami z przyszłorocznym budżecie oraz odwołaniem ze stanowiska starosty Anny Konieczyńskiej. Planowane rozpoczęcie sesji o godzinie 9:00. Zapraszamy na bezpośrednią relację.


Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu;
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
e) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty Jeleniogórskiego.
a) powołanie komisji skrutacyjnej;
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o odwołanie Pani Anny Konieczyńskiej ze stanowiska Starosty Jeleniogórskiego;
c) przeprowadzenie głosowania tajnego;
d) stwierdzenie wyników głosowania.
9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Przyjęcie protokołu z obrad XII i XIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności międzysesyjnej.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Oświadczenia radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus