Skip to content
Pokaż menu

XVI Sesja Rady Miejskiej na żywo

Porządek obrad  XVI Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 27 października 2015 r., godz. 9.00.
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia na 2015 rok zadań, na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych .
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta
Jeleniej Góry.
6. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej.
8. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
9. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus