Skip to content
Pokaż menu

XXIII Sesja Rady Miejskiej Karpacza

Zapraszamy na bezpośrednią transmisję z obrad karpaczańskich radnych.  XXIII sesja rady miasta Karpacza rozpocznie się o godzinie 9:30.

Plan obrad:

1/ Otwarcie obrad.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu z XXII sesji z dnia 27 kwietnia 2016r.
4/ Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
5/ Informacja na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami.
6/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8/ Interpelacje i zapytania.
9/ Projekty uchwał:

    164/16 projekt uchwały w sprawie zbycia będącej własnością Gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

    165/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    166/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    167/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    168/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    169/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    170/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    171/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    172/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    173/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    174/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    175/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    176/16 projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej będącej własnością gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

    177/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    178/16 projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu partycypacyjnego Karpacza.

    179/16 projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Karpacz przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad 
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus