Skip to content
Pokaż menu

Zgłoś swój wniosek do budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski stopniowo wchodzi w mechanizmy funkcjonowania jeleniogórskiego samorządu.

 

Na początek kilka informacji. Po pierwsze, partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Po drugie, dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy miasta mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Po trzecie, władze Jeleniej Góry pewną część budżetu oddają do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują na co przeznaczyć pieniądze, poprzez: uczestniczenie w określaniu najpilniejszych wydatków, składanie własnych propozycji, a przez to większą rolę w kontroli wydatków publicznych. 

W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w przypadku modelu zaproponowanego przez Prezydenta Jeleniej Góry, decyzje podjęte przez Jeleniogórzan staną się dla niego wiążące. Stopniowe i ostrożne podchodzenie do budżetu obywatelskiego w ostatnich latach wynika z odpowiedzialności za zrównoważony rozwój miasta, a przede wszystkim w celu uniknięcia błędów, jakie popełniły inne samorządy. Najważniejsze pozostaje jednak niezmienne - to umożliwienie mieszkańcom zabrania głosu w istotnych dla nich sprawach.

Podstawowe zasady Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok:

1. do wykorzystania Jeleniogórzan jest 1, 5 mln. zł ;

2. projekty, zadania, dotyczą całego miasta. Propozycje mogą mieć charakter twardy i miękki, to znaczy zgłaszać można na przykład remont drogi, ulicy lub organizację festiwalu, wernisażu, itp..

3. po weryfikacji formalnej i uzyskaniu rekomendacji Społecznej Komisji Opiniującej zgłoszone przez mieszkańców projekty poddane zostaną powszechnemu głosowaniu.

Wszyscy  pełnoletni Jeleniogórzanie oraz studenci i uczniowie (mający 18 lat i więcej), którzy nie są  mieszkańcami Jeleniej Góry, ale tutaj  studiują i uczą się, będą mogli w dniach od 29 września do 12 października, oddać swój głos na zgłoszone projekty.

4. wszystkie zwycięskie projekty ujęte zostaną przez Prezydent Miasta w przedstawianym do przyjęcia przez Radę Miejską budżecie Jeleniej Góry na 2015 rok.

Prezydent Miasta zgłaszając propozycję Budżetu Obywatelskiego zakłada  poszerzenie możliwości wywierania wpływu na zmiany w Jeleniej Górze przez samych mieszkańców. Działania wokół budżetu mogą stać się podstawą pod budowę świadomości obywatelskiej i kapitału społecznego Jeleniej Góry. A o to przecież w procesie tworzenia mechanizmów budżetu chodzi.

Do 14 września br. - terminu zgłaszania projektów i zadań do Budżetu Obywatelskiego, zostało niewiele czasu. Chcących podjąć się zadania, zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami, a następnie do wejścia w projekt.  Już dziś zgłoście swój pomysł na Jelenią Górę!

O „Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim”  - zobacz informację

Szczegółowe informacje możecie Państwo również w Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych lub Wydziale Rozwoju Miasta (Plac Ratuszowy 58 – Przybudówka Ratusza).

Wniosek do pobrania.

 
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus