100 rocznica śmierci Carla Hauptmanna i wyjątkowa inicjatywa

0
1068

Oddział Muzeum Karkonoskiego Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w setną rocznicę śmierci Carla Hauptmanna zainicjował zbiórkę pieniędzy na odnowienie tablicy nagrobnej. Jest to też przyczynek do stworzenia na terenie ewangelickiej nekropolii w Szklarskiej Porębie miejsca pamięci i zadumy.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3853111711408839?__cft__[0]=AZVPPN-fbcsd3e8EfECyuH4tNYO9qMw6_gKF1V_tpjfa361uS_IZvVoW_bdGxcsrqKYdlZspth67MNS1meKTsE0tRPhh5iSDoKSwrvSljp0nldXdwSCzr6lexccLXjoLEfYLzyteQuhp1RgOwxVFfdMjRJ35KGGes5AuVytmnLg_yDN4yal6Qf3ybD4cGlLUL-o&__tn__=%2CO%2CP-R