30 stycznia w wieku 76 lat odszedł Waldemar Wiśniewski – twórca i współtwórca dolnośląskiego ruchu diabetyków, a także Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Od 21 lat pełnił funkcję przewodniczącego Koła Miejskiego Diabetyków, a od 5 lat kierował również zarządem rejonowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, koordynując działalność kół diabetyków w: Kowarach, Lubaniu, Zgorzelcu, Mysłakowicach i Jeleniej Górze. Był również członkiem zarządu głównego Polskiego Związku Diabetyków. Od 20 lat Waldemar Wiśniewski był również wiceprezesem KSON.

Początek Jego przygody z ruchem społecznym zaczął się w latach 70. w Związku Harcerstwa Polskiego, w którym przeszedł wszystkie szczeble funkcyjne – od zucha aż do zastępcy komendanta jeleniogórskiego Hufca ZHP. Był również członkiem władz Dolnośląskiej Chorągwi ZHP.

Umiejętności Waldemara Wiśniewskiego koncentrowały się przede wszystkim na działalności obozowej, sportowej i turystycznej. Dużym wydarzeniem było przeniesienie obozu harcerskiego z Kliczkowa na Wzgórze Kościuszki, odbyło się ono we wrześniu 1974 roku. Wtedy jeleniogórzanie mogli zapoznać się z obozowym życiem swoich dzieci, co cieszyło się dużym zainteresowaniem. Był to znaczący akcent obchodów Września Jeleniogórskiego ’74.

W roku 2000 mimo doskonałej kondycji i sportowego trybu życia zachorował na cukrzyce, wtedy też założył Jeleniogórskie Stowarzyszenie Diabetyków. Po raz kolejny wyszedł jego szczególny dar do zrzeszania dużego grona ludzi wokół idei walki z cukrzycą. W krótce po tym powstał KSON i koło diabetyków stało się jego znaczącym partnerem. Aktywna działalność koła pod przewodnictwem Waldemara Wiśniewskiego zaowocowało powstaniem kolejnych kół w różnych miastach.

Za swą działalność Waldemar Wiśniewski był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Szczególnie cenił sobie odznakę „Przyjaciel Dziecka”, „Krzyż Za Zasługi ZHP”, oraz otrzymane na wniosek KSON-u Srebrny i Złoty Krzyże Zasług”. Decyzją wszystkich organizacji zrzeszonych w KSON został wyróżniony tytułem Wolontariusza Roku 2020.

W sobotę (6.02) żegnać będziemy śp. Waldka oddając mu hołd jako koledze, przyjacielowi i niepospolitemu działaczowi. Pożegnamy Go z głębokim żalem i w przekonaniu, że odeszła postać nietuzinkowa, oddany ludziom działacz społeczny, człowiek „otwarty na ludzi” , a także empatyczny i wrażliwy na potrzeby otoczenia. Bez Waldka Wiśniewskiego wszystko już nie będzie takie same – podkreślają przyjaciele z KSON-u.

Audycja radiowa , w której będziemy wspominać Waldemara Wiśniewskiego , odbędzie się w programie Kalejdoskop Radia KSON 12.02.2021 o godz. 12 :00 można nas słuchać na www.radiokson.pl

tekst i foto: KSON