Akcja „Zima” – gdzie zgłosić się, gdy potrzebna jest pomoc

0
235

Policjanci garnizonu jeleniogórskiego wspólnie ze strażnikami miejskimi, pracownikami MOPS prowadzą działania pomocowe w ramach akcji „Zima 2022/2023”.

Systematycznie sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, których życie i zdrowie z uwagi spadki temperatur, zwłaszcza w nocy może być zagrożone. Akcja ma na celu zebranie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych, udzielanie im niezbędnej informacji o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, gdzie będzie udzielona im konkretna pomoc.

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji i potrzebujesz pomocy, lub wiesz o takich osobach, zgłoś się do jednej z niżej wymienionych instytucji:

 • Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
  • Nowowiejska 43 lub 112, 47 87 312 40
 • Komisariat I Policji w Jeleniej Górze
  • ul. Armii Krajowej 5, lub 112, 47 87 311 50
 • Komisariat II Policji w Jeleniej Górze
  • Pl. Piastowski 10 lub 112, 47 87 310 64
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7 tel. 75/75-239-51
  • Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom, tel. 75/64-391-00
 • Straż Miejska
  • Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 19 tel. 986, 75/75-251-62
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
  • Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75/75-260-12
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
  • Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75/75-261-22
 • Noclegowania dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
  • Jelenia Góra, Grunwaldzka 51, tel. 75/75-261-22
 • Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn i Kobiet
  • Jelenia Góra, ul. Wolności 180, tel. 75/75-260-12.

Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.

źródło: podinspektor Edyta Bagrowska