ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. “Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”

0
635

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”. Konkurs kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.

Efektem końcowym konkursu ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

  • Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.
  • Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
  • Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;
  • Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon).

Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/…/arimr-zaprasza-do-udzialu-w…