Kolejny protest mieszkańców Karpacza w sprawie uchwalenia nowego studium zagospodarowania przestrzennego. W miejskim BIP-ie udostępniono dane osób, które poparły petycje o zablokowaniu nowego studium.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3917674811619195?__cft__[0]=AZVuqIFPLBlodLkR6VabbKBXU5gThQGJctCv3HAIIJf3Sq_tdZuMJVSbEaFUpKvQWO8zvWbMVv-2G_d6InNYo3iLIf0j5Mxt9E8nn20qVjoVa6BLr7iVHAPuNaxCFO_6ZIVNXmVYo846-N5uidyaRY0rZPGVHhvo7DuVb72mLBFKjh6HqmHDUrauVE87WcNs63g&__tn__=%2CO%2CP-R