Beskresni to akcja ,która od czterech lat promuje zbiórkę krwi. Tym razem można było ją nie tylko oddać ale także zajrzeć do nowoczesnego ambulansu.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/4141976925855648?__cft__[0]=AZXvnEp32uym9U30a5lIDSdY8a457tvcrp85jH2P6danSnLCpBzTkk9gc3NciLNXsimNS1BYmcbS4lh9EKs_sETTn0i1oCURVpqCcXf6WWernIVdjOD-PyO1YN-4I4XLvuXXJmcflrLBd_1jK5i4kS4X4LfRitSDZEKDGMBmwooQkJ8I-JJ674_hrXh9c0HW_Ms&__tn__=%2CO%2CP-R