Od 19 kwietnia punkt szczepień powszechnych w Jeleniej Górze świeci pustkami. Dlaczego? Do tej pory nie przyszły szczepionki!

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3954784951241514?__cft__[0]=AZW_eEvrwi2SJJd_cQKLR7NPJonKhdfl56mdXHboRq9gkmnZ9gBi1l8TXAzadfPgRUrIKT9PCjgmO1XB_7QiFCQaLNR_DSTdytChKkdPnKhhMDe2SyGdpruKKVXdw5yBuxhLOgJdrH3q0mzzCLwgdYBsENkTBuXXZK2X4fdMn-8rQ-cU9E032OTX0VTJbzaJ6YA&__tn__=%2CO%2CP-R