Czas dyplomantów Liceum Sztuk Plastycznych

0
458

Uczniowie klas czwartych Liceum Sztuk Plastycznych Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych kończą swoją edukacyjną przygodę z tą szkołą. Obecnie przygotowują się do obrony prac dyplomowych.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3889502581103085?__cft__[0]=AZW4X6sNgT45ae8BpcnSPFpFk9MZb-fePoiHU17IkoL9hnnnD3nc7I18jWi51cmqed94MapXFeJMv1hbyX3-yyOJ3X8_jt5Yrbcix1OhdPiyL1EAs4RDe9ZJOQbz38ttYvWaDD074OdLy6WyO1AgpSojZ380wiVi5QAO_34aQ58uxjnqKqvoRoILmdXsIk1VPxc&__tn__=%2CO%2CP-R