Czy Jelenia Góra doczeka się toru saneczkowego?

0
787

Nastąpił ważny krok, umożliwiający budowę sztucznego toru saneczkowego w Jeleniej Górze. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra w rejonie ulicy Bronka Czecha.

O budowie toru marzą sportowcy zrzeszeni w MKS Karkonosze Sporty Zimowe. Miałby on powstać w okolicach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej.

Aby jednak była możliwa taka inwestycja, konieczne jest dokonanie zmian w studium, a następnie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru. Procedury te są żmudne i często trwają dłużej, niż sama inwestycja, ale takie są wymogi prawne. Stosowną uchwałę o zmianie studium podjęła w październiku ubiegłego roku jeleniogórska rada miejska.

Lada dzień dowiemy się, kto będzie opracowywał te zmiany. Do poniedziałku (29 marca) przyjmowane były oferty od projektantów. Wpłynęły dwie oferty, jedna z nich mieści się w kwocie, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na to zadanie. Zgodnie z umową, projekt zmian ma być wykonany do 14 grudnia tego roku. Jeśli tak się stanie, realizacja tej inwestycji będzie możliwa już w przyszłym roku.

Lada dzień zostanie uruchomiona podobna procedura, dotycząca zmiany przeznaczenia budynku przy ul. Wolności, po dawnym urzędzie skarbowym. Ma być on przekształcony na mieszkania. Rada miejska wyraziła zgodę na zmianę studium na ostatniej sesji 24 marca.