Dofinansowanie działań z zakresu turystyki

0
590

Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku. Dofinansowanie otrzyma 13 organizacji, a jego suma przekracza 170 tysięcy złotych.

Trudny czas pandemii mocno ograniczył naszą aktywność, również tą związaną z turystyką. To szczególnie istotne, bo turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki Dolnego Śląska. Liczę na to, że przekazywane przez nas wsparcie finansowe umożliwi realizację ciekawych inicjatyw i pomoże w wykorzystaniu potencjału naszego pięknego regionu” – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

To już trzecie dotacyjne wsparcie finansowe dolnośląskiej turystyki w tym roku. Poprzednie dotyczyły dolnośląskich Szlaków Turystycznych, na które przekazano 150 tysięcy oraz wydarzeń związanych z turystyką i realizowanych z powodu pandemii w trybie online – na ten cel przeznaczono 133 tysiące złotych.

Celem wsparcia udzielanego przez samorząd województwa jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności, poprawa warunków i poziomu ich życia, a także rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców. Dotacje pomogą w organizowaniu imprez turystycznych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, branżowych konferencji i seminariów dotyczących rozwoju turystyki oraz służyć będą szeroko pojętej promocji regionu, jego lokalnych produktów i atrakcji, a także przygotowania wydawnictw o charakterze turystycznym (przewodników, folderów, katalogów i informatorów).

Poniżej znajdziecie listę rankingową: